Automatizovaný externí defibrilátor Schiller FRED easy life Automatizovaný externí defibrilátor Schiller FRED easy online Automatizovaný externí defibrilátor Schiller FRED easy manual Automatizovaný externí defibrilátor Schiller FRED easy Automatizovaný externí defibrilátor Schiller FRED easyport
AED defibrilátory Produkty Kontakty

Automatizované externí defibrilátory (AED)

Defibrilátor je lékařský přístroj používaný k defibrilaci při kardiopulmonární resuscitaci, schopný elektrickým výbojem obnovit správnou činnost srdce. Při komorové tachykardii či fibrilaci komor není srdce schopno plnit svou funkci kvůli nekoordinovaným stahům. V těchto případech se defibrilací přeruší tento nezdravý stav pomocí silného elektrického výboje, aby se následně srdce mohlo pravidelně rozběhnout.

Existují různé typy defibrilátorů – existují přístroje implantované přímo do těla pacienta (implantabilní kardioverter-defibrilátor) nebo automatické externí defibrilátory (AED) umístěné např. na letištích či velkých obchodních domech. Pomocí AED mohou poskytnout v případě nouze defibrilaci i laici, kteří prošli potřebným zdravotním kurzem pro rozšířenou kardiopulmonární resuscitaci s AED.

Automatizovaný externí defibrilátor FRED easy Life Automatizované externí defibrilátory pomáhají zachránit život lidem, které postihne srdeční příhoda. To se může stát kdykoliv, kdekoliv a komukoliv. Těmto lidem je nutné co nejdříve (!) poskytnout první pomoc defibrilací. AED jsou moderní zdravotnické přístroje, které pomáhají poskytnout první pomoc a v případě nutnosti defibrilují postiženého - dodají postiženému elektrický impuls. AED Schiller FRED® jsou konstruovány tak, aby s nimi mohl poskytnout první pomoc i laik. Po zapnutí přístroje jste hlasem i textem, v českém jazyce, vedeni, jak správně poskytnout první pomoc do doby, než přijede rychlá záchranná služba nebo jiná odborná pomoc. Tam, kde je k dispozici AED výrazně roste šance na úspěch první pomoci. Naopak, bez defibrilace šance na úspěšnou resuscitaci velmi rychle klesá.


FAKTA :

  1. Náhlá srdeční smrt je jednou z nejčastějších příčin smrti v České republice.
  2. Komorová fibrilace je nejčastější příčinou srdeční zástavy.
  3. Jestliže člověk s komorovou fibrilací nemá defibrilátor k dispozici do 10 minut po srdeční zástavě, pravděpodobnost přežití klesá k nule!
  4. Pokud je AED použit okamžitě, je pravděpodobnost přežití pacienta s komorovou fibrilací nebo tachykardií vysoká.
  5. AED pomáhá zachránit život!

Pravděpodobnost přežití bez defibrilace Ani nejlepší systémy zdravotnické záchranné služby nejsou schopny dosáhnout místo náhlé srdeční zástavy v průměru do 5 minut. Tento časový interval je přitom hranicí pro smysluplné přežití mozku postiženého. Systém ZZS v České republice patří nepochybně k nejlepším na světě, přesto je schopen zajistit přítomnost profesionálního týmu na místě příhody od zavolání na linku 155 v průměru za 10 až 15 minut. Pokud ale není pacient s komorovou fibrilací defibrilován do 10 minut, klesá pravděpodobnost přežití k nule! Každou minutu o 7 - 10 % (Cummins, 1989). Proto je třeba mít v blízkém dosahu AED - zvyšujete tím bezpečí sobě i svému okolí.

Pracovníci Kardio-Line Vás při dodávce AED Schiller podrobně vyškolí v jeho správném použití. V případě potřeby zprostředkujeme i odborné zdravotnické školení první pomoci s použitím AED. Kardio-Line spol. s r.o. má dlouholeté zkušenosti s dodávkami a instalací zdravotní techniky. Již 15 let jsme spolehlivým partnerem nemocnic, poliklinik, lázní, soukromých ambulancí apod. V České republice zastupujeme švýcarskou společnost Schiller, významného světového výrobce diagnostických zdravotních přístrojů, mimo jiné i automatizovaných externích defibrilátorů Schiller FRED®.

Budete-li mít zájem o podrobnější informace dalšího sortimentu z naší nabídky, doporučujeme Vám k prohlédnutí naše internetové stránky www.kardioline.cz nebo stránky výrobce www.schiller.ch.

Copyright © 2012 Kardio - Line spol. s r.o., created by ARTAX, a.s.