Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji společnosti Kardio-Line spol. s r.o. se sídlem Antonínská 5, Brno 602 00, IČ: 4699 4769 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8851 Zastoupená jednatelem: Mgr. Tomáš Andrejco (dále Kardio-Line)

Souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely evidence ve společnosti Kardio-Line, poskytování služeb, vytváření a nabídek produktů přizpůsobených Vašim individuálním potřebám, pro potřeby statistických hodnocení a jiného zpracování, které bezprostředně souvisí s účelem poskytování služeb společností Kardio-Line s r. o.

Máte právo na vymazání vše Vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďované nebo zpracovávané a po uplynutí zákonného důvodu jejich případné archivace. Společnost Kardio-Line Vám zaručuje, že k Vašim osobním údajům budou mít přístup pouze zaměstnanci a spolupracovníci Kardio-Line, a to v rozsahu, který je odůvodněně potřebný pro poskytování služeb a zpracování osobních údajů. Disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy, zabezpečujícími ochranu zpracovávaných údajů a před neoprávněným přístupem a přenosem, pře jejich ztrátou, zničením nebo jiným možným zneužitím.

Tímto potvrzujete, že jste osobní údaje poskytli dobrovolně, i to, že jste byli včas a řádně informovaný o zpracování osobních údajů, o právu na přístup k osobním údajům a právu na opravu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů tak jak stanovuje nařízení GDPR: Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 a Směrnice EU 2016/680.

zpět